דמי ניהול, שירות לגיטימי או הכנסת עבודה?

הקמת חברה ומתן דמי ניהול באמצעותה, לחברה או חברות אחרות, הפכה ליותר שכיחה בשנים האחרונות. התקשרות כזו לתשלום דמי ניהול יכולה להיחשב כתכנון מס מותר, אבל עלולה להתפרש גם כתכנון מס אסור. כך למשל בפס"ד "קרן תל אביב" מאוקטובר 2014 קבע בית המשפט כי אם הסכם ניהול נערך לאחר העסקת המנהל באופן אישי, אבל בפועל התקיימו…