מדריך להעסקת בני נוער בחופש הגדול

בני נוער רבים יצאו לפני כ-10 ימים לחופשה ארוכה, וזו הזדמנות לכולנו לשלב חבר'ה צעירים בעבודות זמניות וליהנות מכוח עבודה אנרגטי ולא יקר. מהו הגיל המינימלי לעבודה? לא יועסק עובד שטרם מלאו לו 15 שנה. מהם הכללים בהעסקת בני נוער במהלך שנת הלימודים? ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו חוק לימוד חובה לא יעבוד…

האם מלגות חייבות במס?

האם מלגה חייבת במס? חלקן כן וחלקן לא. ועדת הפסיקה של נציבות מס הכנסה דנה בעניין וקבעה למשל שמלגות הצטיינות הניתנות לתלמידי תואר ראשון ושני במוסדות להשכלה גבוהה, בדרך כלל בגובה שכר הלימוד, בגין הישגיהם בלימודים לא ייחשבו כהכנסה, מאחר שאין התחייבות מצד הסטודנט כלפי המוסד ולא ניתנים שירותים כלשהם למוסד תמורת המלגה. ומלגות לתארים…

דחיית הצהרה על מס ריבוי דירות

עד סוף יולי 2017 מועד הדיווח והתשלום לפי חוק מיסוי ריבוי דירות נדחה, פעם נוספת, ליום ה-31/7/17. עד אז בעלי שלוש דירות ומעלה ידרשו להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט נכסיהם ולשלם את המס בהתאם. כידוע, כנגד החוק הוגשה עתירה לבית המשפט העליון שבתוצאותיה נעדכן אתכם בהמשך.

מיסוי משיכות בעלים מה-1/1/2017

בעל שליטה, אתה ביתרת חובה? שים לב! מה-1/1/2017 ועם חקיקת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, כל משיכת בעלים מחברה בסכום מצטבר העולה על מאה אלף ש"ח תחשב כהכנסת בעל המניות בשנת המס הבאה. כלומר – כל משיכת כספים מתחילת 2017 ובמהלכה, בסכום מצטבר העולה על מאה אלף ש"ח, תחשב כהכנסת בעל המניות ב-31/12/2018. אם הכסף…