האם ניתן להיעדר מהעבודה בראש השנה האזרחית?

אנו מדינת עתירת חגים ומועדים. חלק מהחגים מוגדרים כימי שבתון בתשלום, ואילו מועדים אחרים נחשבים לימי עבודה רגילים. עם זאת עובדים רבים מעוניינים להעדר בימים אלו, משיקולים דתיים, חופשות בתי ספר ועוד.  החוק קבע כי שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של חג הסוכות, ראשון ושביעי של חג הפסח, חג השבועות ויום…