מענק עבודה לשכירים ועצמאים לשנת 2017

מי שבשנת המס 2017 היתה לו הכנסה, כשכיר ו/או כעצמאי, זכאי למענק עבודה אם עמד ב-3 התנאים המצטברים הבאים: בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה, גם ללא ילדים. במהלך שנת המס 2017 לא הייתה בבעלותו או בבעלות בת זוגו, או בבעלות ילדיו התלויים בו כלכלית, זכות במקרקעין (דירה, חנות, מגרש וכו'). אם…

מסלולי מיסוי מדמי שכירות לשנת 2017

ליחיד בעל הכנסות דמי שכירות מדירה למגורים קיימים 3 מסלולים מיסוי: פטור ממס (ברירת מחדל – עד תקרה של 5,010 ש"ח ו- 5,030 ש"ח בשנים 2017 ו-2018, בהתאמה). מס בשיעור של 10% על המחזור (ללא ניכוי הוצאות). תשלום מס שולי – על ההכנסות בניכוי בהוצאות. הערות ודגשים: מי שחרג במעט מתקרת הפטור צריך לשלם את…

נוהל גילוי מרצון – הוראת שעה מדצמבר 2017

  הוראת השעה נועדה לעודד חייבים במס בישראל שלא דיווחו כנדרש על הון והכנסות שברשותם, לבצע הליך של "גילוי מרצון" בנוגע להכנסותיהם ולשלם את המס בגינן, וזאת מבלי שיינקטו כנגדם הליכים פליליים. במסגרת הוראת השעה, ביצוע הליך הגילוי מרצון אפשרי בשלושה מסלולים: המסלול "הרגיל" – מסלול בו הפונה מוסר את פרטיו המלאים ואת המידע הרלוונטי…