הגשת דוח חצי-שנתי על רווחים בשוק ההון עבור החציון הראשון של 2018

 להזכירכם, ב-31 ביולי חלה חובת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה בשל רווחי הון מניירות ערך סחירים במחצית הראשונה של שנת 2018 שלא נוכה בגינם מלוא המס במקור. נישום החייב בהגשת דו"ח חצי שנתי, שמכר ניירות ערך סחירים או יחידה בקרן נאמנות בחציון הראשון של 2018 ובמכירתם לא נוכה במקור מלוא המס שחל על המכירה, יגיש…

מדריך לחייל המשוחרר – אילו הטבות מגיעות לכם ממס ההכנסה?

רשות המיסים בישראל פרסמה מדריך לחיילים משוחררים משירות סדיר, לפיו מוענק להם זיכוי ממס על הכנסתם מ״יגיעה אישית״. הזיכוי מוענק במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורם מן השירות הסדיר, ויינתן בגין הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי השירותים: שירות סדיר  מוגדר כשירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות…

הורחבה הגדרת "כיבוד קל" כהוצאה מוכרת – כוללת מעכשיו גם פירות וירקות

  עד כה היה ניתן להכיר במסגרת כיבוד קל "שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה". ההגדרה הזו היתה מיושנת למדי, לא כלכלית והעלתה, בצדק, תהיות רבות. למה עוגיות ולא עוגות? מה רע בתפוחים או בפירות יבשים? מה הכוונה ב"כיוצא באלה"? ומי בעצם מחליט…? ב-3 ביולי 2018 פורסמה הבהרה של מס הכנסה ולפיה באופן רשמי…