מחירי העברה – שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות, חוזר מס הכנסה 12/2018

מחירי העברה (Pricing Transfer) עוסקים בתמחור ובדיקת תמחור עסקאות בין צדדים המקיימים ביניהם יחסים מיוחדים לפי סעיף 85א לפקודת מס הכנסה (״צדדים קשורים״). בעסקה בין צדדים שאינם קשורים, שונות האינטרסים מביאה בדרך כלל שהמחיר והתנאים שיקבעו ישקפו תנאי שוק. עם זאת, בעסקה היא בין צדדים קשורים, שונות אינטרסים זו אינה מתקיימת, ויתכן שיקבעו מחיר או…

החוק לצמצום השימוש במזומן – החל מה-1/1/2019

מחקר של הבנק העולמי קבע כי בשנים 1999-2007 עמד שיעור הממוצע של הכלכלה השחורה בישראל על כ-22% מהתמ"ג. המשמעות היא אבדן שנתי של הכנסות ממסים בהיקף של 40-50 מיליארד ש"ח. במטרה להילחם ב-"הון השחור", החליטה הממשלה בשנת 2013 על הקמת ועדת לוקר שבחנה את הבעיות הנובעות מהשימוש בכסף מזומן, לרבות שיקים, והמליצה להגביל את השימוש בהם…

העמדת מגורים לעובדים בסמוך לאתר העבודה – הוצאה מוכרת או פטורה?

לעיתים, מעסיקים דורשים מעובדים לגור בסמוך לאתרי העבודה כדי לייעל את העבודה ומממנים את הלינה. האם העמדת מקום מגורים לעובדים ורכישת ביטוח רפואי על ידי חברה עבור עובדיה בכלל ועבור עובדים זרים בפרט, מהוות "הטבה לעובד" החייבת במס לפי הוראות פקודת מס הכנסה? סוגיה זו נדונה ב-20/8/2018 בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין צ.ג.י פרסונל שירותי…