מדריך להעסקת בני נוער בחופש הגדול

בני נוער רבים יצאו לפני כ-10 ימים לחופשה ארוכה, וזו הזדמנות לכולנו לשלב חבר'ה צעירים בעבודות זמניות וליהנות מכוח עבודה אנרגטי ולא יקר. מהו הגיל המינימלי לעבודה? לא יועסק עובד שטרם מלאו לו 15 שנה. מהם הכללים בהעסקת בני נוער במהלך שנת הלימודים? ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו חוק לימוד חובה לא יעבוד…

האם מלגות חייבות במס?

האם מלגה חייבת במס? חלקן כן וחלקן לא. ועדת הפסיקה של נציבות מס הכנסה דנה בעניין וקבעה למשל שמלגות הצטיינות הניתנות לתלמידי תואר ראשון ושני במוסדות להשכלה גבוהה, בדרך כלל בגובה שכר הלימוד, בגין הישגיהם בלימודים לא ייחשבו כהכנסה, מאחר שאין התחייבות מצד הסטודנט כלפי המוסד ולא ניתנים שירותים כלשהם למוסד תמורת המלגה. ומלגות לתארים…

דחיית הצהרה על מס ריבוי דירות

עד סוף יולי 2017 מועד הדיווח והתשלום לפי חוק מיסוי ריבוי דירות נדחה, פעם נוספת, ליום ה-31/7/17. עד אז בעלי שלוש דירות ומעלה ידרשו להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט נכסיהם ולשלם את המס בהתאם. כידוע, כנגד החוק הוגשה עתירה לבית המשפט העליון שבתוצאותיה נעדכן אתכם בהמשך.

מיסוי משיכות בעלים מה-1/1/2017

בעל שליטה, אתה ביתרת חובה? שים לב! מה-1/1/2017 ועם חקיקת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, כל משיכת בעלים מחברה בסכום מצטבר העולה על מאה אלף ש"ח תחשב כהכנסת בעל המניות בשנת המס הבאה. כלומר – כל משיכת כספים מתחילת 2017 ובמהלכה, בסכום מצטבר העולה על מאה אלף ש"ח, תחשב כהכנסת בעל המניות ב-31/12/2018. אם הכסף…

עד מתי ניתן להגיש דוח לשנת 2016

ארכה לעצמאים עד סוף יוני משנת המס 2008 נדרשים כל היחידים החייבים בהגשת דו"ח, שהייתה להם בשנת המס הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות, להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון. במרץ 2017 הודיעה רשות המיסים כי ניתנה ארכה להגשת הדוחות ליחידים אלו עד לה-29/6/2017. יחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח מקוון היו אמורים להגיש את הדו"ח עד…

5 נקודות על דמי הבראה

ואלו דרכים יש לשלם דמי הבראה? • דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה. • עובד בשנה הראשונה זכאי ל-5 ימי הבראה, ל-6 ימים בשנה השנייה והשלישית, ל-7 ימים מהשנה הרביעית עד העשירית ול-10 ימים אם הוא עובד מעל 20 שנה. • גובה דמי ההבראה…

מדריך מקוצר למלצרים המקבלים טיפים

ומה כל בעל בית קפה חייב לדעת? איך הפסיקה מסווגת טיפים? • תשלום תשר (טיפ) אשר נכלל יחד עם חשבון הארוחה ומשולם לבית העסק, שהסועד נדרש לשלמם ואף קורא לזה דמי שירות. לבין • תשר המשולם מתוך בחירה של הלקוח והוא משולם ישירות למלצר. מה עמדת הפסיקה בעניין? נקבע בפסיקה כי בית העסק צריך לרשום…

הגדלת נקודות זיכוי להורים

בכמה יעלה הנטו שלי? בהוראת השעה שפורסמה ב-16/5/2017 הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו-2018 בלבד. בהתאם להוראת השעה יינתנו לכל אחד מההורים 1.5 נקודות זיכוי בגין ילדיהם בשנת הלידה ו-2.5 נקודות זיכוי בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס). בנוסף, הוראת השעה נותנת לאם…

כללי עבודה מול הבנק שלך

איך להשיג מסגרת אשראי טובה בבנק? הבנק מחויב לפי הוראות בנק ישראל לחדש את מסגרת האשראי מידי שנה. הבעיה שהרבה פעמים הוא מחדש את המסגרת וקובע שיעורי ריבית תעריפיים גבוהים מאוד, ורוב הלקוחות לא שמים לב לכך. צריך לעשות 3 דברים: לקבוע מסגרת אשראי עד סוף השנה ולחתום על הסכם חידוש אחת לשנה ובתאריך קבוע…

האם מתנות לחגים חייבות במס?

בתקופת החגים ובכלל כדבר שבשגרה בעלי עסקים נותנים מתנות לעובדים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים. מהי עמדת רשות המסים בכל הנוגע למתנות הללו? נעשה קצת סדר: מתנות (או תווי שי) לעובדים 1. זקיפת שווי – מעבידים רבים נוהגים לתת לעובדיהם שי לכבוד החג, בדרך כלל כ'תווי שי' או כ'מתנה מוחשית או חפץ'. 'שי לחג' נחשב טובת…