הכנסה מהשכרת דירה למגורים

במסלול מוטב של 10% יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל, שאינה הכנסה מעסק ושאינה הכנסה פטורה (עד 5,010 ש"ח לחודש), רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 10% בלבד. נזכיר שאפשר לשלם עד סוף ינואר 2018 ללא ריבית והפרשי הצמדה. כמו כן, לא חובה לבחור במסלול מיסוי זה מראש…

חוק חובת הפרשה לפנסיה לעצמאים

  לאחרונה קיבלו עצמאים רבים "מכתבי אזהרה" בשל אי הפקדה לפנסיה כחוק. חוץ ממרכיב החיסכון עצמו והטבת המס הפקדה לפנסיה היא חובה. נזכיר כי בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש לפנסיה. החוק מחייב מינימום הפרשה, אך ניתן להגדיל את ההפרשה ואפילו לקבל הטבות מס. כמה צריך להפריש לחיסכון הפנסיוני? עד…