העמדת מגורים לעובדים בסמוך לאתר העבודה – הוצאה מוכרת או פטורה?

לעיתים, מעסיקים דורשים מעובדים לגור בסמוך לאתרי העבודה כדי לייעל את העבודה ומממנים את הלינה. האם העמדת מקום מגורים לעובדים ורכישת ביטוח רפואי על ידי חברה עבור עובדיה בכלל ועבור עובדים זרים בפרט, מהוות "הטבה לעובד" החייבת במס לפי הוראות פקודת מס הכנסה? סוגיה זו נדונה ב-20/8/2018 בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין צ.ג.י פרסונל שירותי…

דחיית דיווח ותשלום מע"מ תקופתי עד ה-4 לאוקטובר 2018

שר האוצר, משה כחלון ומנהל רשות המסים, ערן יעקב סיכמו על דחיית מועדי הדיווח התקופתיים למע"מ, החלים בספטמבר 2018, ל-4 באוקטובר 2018, וזאת בעקבות פניות שהתקבלו מהלשכות המקצועיות ובמטרה להקל על העסקים הקטנים והבינוניים וציבור המייצגים, לאור מיעוט ימי העבודה בחודש ספטמבר, בעקבות חגי תשרי. לאור העובדה שהשינוי במועד תשלומי מע"מ צפוי להביא להסטה בגביית המס מספטמבר לאוקטובר בהיקף…

מדריך לחייל המשוחרר – אילו הטבות מגיעות לכם ממס ההכנסה?

רשות המיסים בישראל פרסמה מדריך לחיילים משוחררים משירות סדיר, לפיו מוענק להם זיכוי ממס על הכנסתם מ״יגיעה אישית״. הזיכוי מוענק במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורם מן השירות הסדיר, ויינתן בגין הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק ובכל הענפים, כולל ענפי השירותים: שירות סדיר  מוגדר כשירות בצה"ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות…

הורחבה הגדרת "כיבוד קל" כהוצאה מוכרת – כוללת מעכשיו גם פירות וירקות

  עד כה היה ניתן להכיר במסגרת כיבוד קל "שתיה קרה או חמה, עוגיות וכיוצא באלה". ההגדרה הזו היתה מיושנת למדי, לא כלכלית והעלתה, בצדק, תהיות רבות. למה עוגיות ולא עוגות? מה רע בתפוחים או בפירות יבשים? מה הכוונה ב"כיוצא באלה"? ומי בעצם מחליט…? ב-3 ביולי 2018 פורסמה הבהרה של מס הכנסה ולפיה באופן רשמי…

מיסוי "חברות בית" – הכללים החדשים משנת 2018

"חברה בית" היא למעשה חברה רגילה שהתאגדה לפי חוק החברות, אבל מבחינת מיסוי לא יחול עליה מס חברות (וגם לא מס דיבידנד), אלא יחול מס במישור בעלי מניות ("הרווחים או ההפסדים עולים למעלה"). כלומר, חברת בית שקופה לצורכי מס, כך שעל הכנסתה, לרבות שבח מקרקעין, יחולו שיעורי המס החלים על בעלי מניותיה, לפי חלקם. הטבת…