הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות בשנת 2020 ו-2021 לעצמאים ובעלי שליטה

  הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות מקנות, מעבר למרכיב החיסכון והביטוח, גם הטבות מס מצוינות. מומלץ להפקיד באופן שוטף ולא לחכות לסוף שנה, על פי הסכומים הבאים: 1. הפרשה לקרן השתלמות: לעצמאי הפרשה כוללת בשיעור של 7% מההכנסה הקובעת מעסק או משלח יד (265,000 ש"ח בשנה), תעניק ניכוי מרבי בשיעור של 4.5% מההכנסה. (הפרשה מרבית בסך…

הגשת דוח חצי-שנתי על רווחים בשוק ההון עבור החציון הראשון של 2018

 להזכירכם, ב-31 ביולי חלה חובת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה בשל רווחי הון מניירות ערך סחירים במחצית הראשונה של שנת 2018 שלא נוכה בגינם מלוא המס במקור. נישום החייב בהגשת דו"ח חצי שנתי, שמכר ניירות ערך סחירים או יחידה בקרן נאמנות בחציון הראשון של 2018 ובמכירתם לא נוכה במקור מלוא המס שחל על המכירה, יגיש…