היערכות לקראת תום שנת המס 2018

לקראת תום שנת המס 2018 ערכנו עבורכם איגרת מידע, אשר נועדה לסייע בידכם בהיערכות נכונה לסיום שנת מס זו, וכן בהיערכות לקראת שנת 2019. תכנון מס נכון, היינו, בחירה מתוך מספר חלופות עסקיות ומשפטיות, עשוי לסייע לכם להיערך בהתאם. וודאות תוצאות המס, יותר מבעבר, הינה מרכיב חשוב ביצירת אקלים נוח להשקעות ולהתפתחות כלכלית. אנו עומדים…

נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) יחויבו בדיווח מיוחד בכל פעולה מעל 50 אלף שקלים

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה ב-13 בנובמבר 2018, תקנות המחייבות נותני שירותים בנכסים פיננסיים (צ'יינג'ים) בדיווח לרשות המסים על פעולות בסכומים העולים על 50 אלף שקלים חדשים, בפעולות של המרות מטבע, החלפות מטבע, ניכוי צ'קים, שטרי חליפין ושטרי חוב ועוד. רשות המסים החליטה על הקמת צוות מיוחד אשר יפקח על העברת כספים בסכומים…

5 טיפים לשנת 2019 – למה לחכות לסוף השנה?

1. הפקדות שוטפות לקופ"ג לקרן השתלמות אל תחכו לסוף שנה. צריך וכדאי לבצע הפקדות שוטפות לפני אמדן שתקבלו מהרו"ח שלכם. אם נחוצה השלמה כלשהיא אז תשלימו בסוף השנה או במהלכה. 2. בחינת הוראות ניהול ספרים חשוב להכיר את הוראות ניהול הספרים המתאימות לסוג העיסוק שלך ולוודא עמידה בהן. אי עמידה בהוראות האלו עלולה לפסול את…

הוצאות עצמאים על בתי קפה לא יוכרו – ביהמ"ש דחה את תביעת "משרד בקפה"

 בית המשפט המחוזי מרכז לוד דחה על הסף לפני כשבוע את הבקשה שהגישה חברת "משרד בקפה" נגד רשות המיסים, בנוגע להכרה בהוצאות של עצמאים ועסקים על בתי קפה. כפי שאולי שמעתם, חברת "משרד בקפה" הקימה אפליקציה המאפשרת לבעלי עסקים הנפגשים עם לקוחותיהם בבתי קפה להכיר בחלק מההוצאות שלהם לצורכי מס. האפליקציה אפשרה לשלם לבית הקפה…

הליך גילוי מרצון מול מס הכנסה – נותרו רק חודשיים

נותרו רק חודשיים לגילוי מרצון, באופן אנונימי ודיסקרטי, על נכסים, עסקים וחברות, חשבונות בנקים והכנסות שהתקבלו בחו"ל או בישראל ולא דווחו עד היום לרשות המיסים. הוראת השעה בנושא זה נועדה לעודד חייבים במס בישראל שלא דיווחו כנדרש על הון והכנסות שברשותם, לבצע הליך של "גילוי מרצון" בנוגע להכנסותיהם ולשלם את המס בגינן, וזאת מבלי שיינקטו כנגדם…

מחירי העברה – שיעורי וטווחי רווחיות בעסקאות מסוימות, חוזר מס הכנסה 12/2018

מחירי העברה (Pricing Transfer) עוסקים בתמחור ובדיקת תמחור עסקאות בין צדדים המקיימים ביניהם יחסים מיוחדים לפי סעיף 85א לפקודת מס הכנסה (״צדדים קשורים״). בעסקה בין צדדים שאינם קשורים, שונות האינטרסים מביאה בדרך כלל שהמחיר והתנאים שיקבעו ישקפו תנאי שוק. עם זאת, בעסקה היא בין צדדים קשורים, שונות אינטרסים זו אינה מתקיימת, ויתכן שיקבעו מחיר או…

החוק לצמצום השימוש במזומן – החל מה-1/1/2019

מחקר של הבנק העולמי קבע כי בשנים 1999-2007 עמד שיעור הממוצע של הכלכלה השחורה בישראל על כ-22% מהתמ"ג. המשמעות היא אבדן שנתי של הכנסות ממסים בהיקף של 40-50 מיליארד ש"ח. במטרה להילחם ב-"הון השחור", החליטה הממשלה בשנת 2013 על הקמת ועדת לוקר שבחנה את הבעיות הנובעות מהשימוש בכסף מזומן, לרבות שיקים, והמליצה להגביל את השימוש בהם…

איך עובדים בחג סוכות ובחול המועד?

איך עובדים בסוכות ובשמחת תורה? כמה שעות עבודה צריך לעבוד בחול המועד ובערב החג? איך יוצאים לחופשה מרוכזת (גשר)? לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, רצינו לעשות לכם קצת סדר בדברים. כמה שעות צריך לעבוד בערב חג סוכות וערב שמחת תורה? לפי חוק שעות עבודה ומנוחה עובדים שעה פחות ממסגרת העבודה הרגילה, אבל לא פחות מ-7…

הגשת דוח חצי-שנתי על רווחים בשוק ההון עבור החציון הראשון של 2018

 להזכירכם, ב-31 ביולי חלה חובת דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמה בשל רווחי הון מניירות ערך סחירים במחצית הראשונה של שנת 2018 שלא נוכה בגינם מלוא המס במקור. נישום החייב בהגשת דו"ח חצי שנתי, שמכר ניירות ערך סחירים או יחידה בקרן נאמנות בחציון הראשון של 2018 ובמכירתם לא נוכה במקור מלוא המס שחל על המכירה, יגיש…

דיווח מעסיקים אחיד לקופות הגמל משנת 2018 – תזכורת למי שמעסיק מעל 20 עובדים

  מעסיקים מעל 20 עובדים? נזכיר שהחל משנת 2018 אתם חייבים בהעברת דיווח דיגיטלי לקרנות פנסיה, חברות ביטוח וכו'. הליך ההכנה לקראת הדיווח אורך זמן ומצריך פעולות טיוב והזנת נתונים למערכות השכר ומי שטרם פועל כך חייב לבדוק זאת בדחיפות. אנא פנו אלינו לייעוץ והרחבה בעניין.