פיצויים לתושבי הדרום בשל מבצע "צוק איתן"

ועדת הכספים של הכנסת, בעקבות מבצע "צוק איתן", אישרה פה אחד את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים לעסקים בדרום הארץ הנמצאים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה. עם אישור התקנות, יכול כל עסק שניזוק להגיש תביעה לקרן הפיצויים ברשות המסים, על נזק עקיף, באחד משלוש המסלולים (הירוקים) הבאים: מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים ומסלול הוצאות…

מימון המונים

מודל גיוס כספים באמצעות מימון המונים (Crowd funding) תופס תאוצה גדולה בשנים האחרונות. במסגרת המודל, קבוצה גדולה של אנשים, שכל אחד מהם משקיע סכום קטן יחסית, תומכת ביוזמה חדשה, בעבור תמורה כלשהי או פשוט כתרומה. ברק אובמה למשל, ואחרי ביקורו בארץ אפשר להבין למה, גייס כ־200 מיליון דולר מ־3 מיליון אנשים למימון קמפיין הנשיאות שלו…

מיסוי "חברות ארנק" של שכירים ואחרים

בסוף אוקטובר פרסמה רשות המיסים את המלצות צוות "חברות הארנק" שתכליתה לתקן את אופן מיסוי חברות הארנק שהוקמו על ידי שכירים לשעבר, של חברות החזקה פרטיות ושל חברות שצוברות רווחים מבלי לחלקם לבעלי המניות שלהן. הצוות ממליץ להטיל, מידי שנה, מס על רווחים בלתי מחולקים ב"חברות הארנק", וכן הציע מספר דרכים לצמצום תמריץ המס הקיים בהתאגדות ובפעילות…

עובדים יחד, מרוויחים בנפרד…

מאת: רו"ח אייל גיל, שותף מנהל | גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים מה הבשורה ? ועדת השרים לחקיקה אישרה בימים האחרונים, פה אחד, את הצעת החוק לביטול חישוב המס המאוחד לזוגות נשואים העובדים באותו עסק. לדעתנו, חרף עלותו, מדובר בתיקון שוויוני, צודק ונכון המבטל עיוות היסטורי במשק הישראלי. החוק אף עשוי ליצור תעסוקה ולעודד…

מה נשאר מה"הרווחים הכלואים" ?

מאת: רו"ח אלי גולד, שותף, מנהל תחום בקורת ומסוי תאגידים | גיל הלוי גולד רואי חשבון ויועצים מה נשאר מה"הרווחים הכלואים" ? ב-12 בנובמבר 2013, עם סיום הוראת השעה של חוק "הרווחים הכלואים", הודיעה רשות המסים כי 214 חברות בחרו להיכנס להוראות החוק, לשחרר את העודפים הפטורים שלהן ולשלם את מס החברות המופחת. היקף המס…

ועדת טרכטנברג, טוב או רע לנישומים?

ב-5 בדצמבר 2111 אישרה הכנסת את הצעת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב-2111 )"החוק לשינוי נטל המס" או "החוק החדש"(, שפורסמה בעקבות ועדת טרכטנברג. ככלל, המליצה הוועדה לבטל, החל משנת 2112, את מדיניות הפחתת המס ליחידים וחברות אשר נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית משנת 2112. להלן עיקרי החוק החדש: 1. העלאת שיעור מס החברות…