7 טיפים להעסקה מוצלחת של בני נוער בחופשה

 איך ליהנות ממשב רוח תעסוקתי צעיר ומרען? נערים ונערות מצטרפים בימים אלו לכוח העבודה. מדובר במשב רוח נמרץ ומרענן וזו הזדמנות לשני הצדדים ליהנות מכך. 7 טיפים להעסקת בני נוער: גיל העסקה בחופשת הלימודים ניתן להעסיק נער רק אם מלאו לו 14 שנה. בתקופת לימודים ניתן להעסיק נער לאחר שעות הלימודים במידה ומלאו לו 16 שנה…

6 סופי שבוע ארוכים!!!

אולי משנת 2017 ועדת לחקיקה אישרה ביום א' האחרון את הצעת החוק של ח"כ אלי כהן מכולנו, ל-6 סופי שבוע ארוכים, זאת כחלק ממהלך לקיצור שבוע העבודה בדומה להיקף השעות במדינות ה.OECD- לפיה ההצעה, החל משנת 2017 ייצאו העובדים לסוף שבוע ארוך, מחמישי בסוף היום עד שני בבוקר, שש פעמים בשנה. ההצעה צפויה לעבור במליאת…

עדכון לגבי חופשה ושכר מינימום

מעסיקים, נא להיערך בהתאם נזכיר שמיום ה-1/7/2016 ועד ה-31/12/2016 , עובד יהיה זכאי, ב-4 שנות עבודתו הראשונות, ל-15 ימי חופשה (במקום 14), והחל מה-1/1/2017 ל-16 ימי חופשה (במקום 15) בכל אחת מ-5 שנות עבודתו הראשונות. עד כה עובד היה זכאי, בכל אחת מ-4 שנות עבודתו הראשונות, ל-14 ימי חופשה ברוטו (כשיחסי העבודה מתקיימים כל שנת…