משיכות בעלים מהחברה – עד 100,000 ש״ח

בעל שליטה, אתה ביתרת חובה? שים לב! מה-1/1/2017 ועם חקיקת סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, כל משיכת בעלים מחברה בסכום מצטבר העולה על מאה אלף ש"ח תחשב כהכנסת בעל המניות בשנת המס הבאה. כלומר – כל משיכת כספים מתחילת 2017 ובמהלכה, בסכום מצטבר העולה על מאה אלף ש"ח, תחשב כהכנסת בעל המניות ב-31/12/2018. אם הכסף יוחזר עד סוף 2017…

מתי כדאי להפוך ל״חברת בית״?

״חברת בית״ היא חברה העוסקת רק בהחזקה, במישרין או בעקיפין, של בניינים או של קרקע שתשמש לבניית בניינים. מדובר בחברה רגילה שהתאגדה לפי חוק החברות, אבל מבחינת מיסוי לא יחול עליה מס חברות (וגם לא מס דיבידנד), אלא יחול מס במישור בעלי מניות ("הרווחים או ההפסדים עולים למעלה"). כלומר, חברת בית שקופה לצורכי מס,  כך שעל…

שמונה עצות זהב לניהול העסק בשנת 2021 – למה לחכות לסוף השנה?

           1. מענקי קורונה מענקי הקורנה נועדו לספק רשת ביטחון כלכלית עד סוף יוני 2021. חשוב לוודא מול הרו"ח שלך כי כל המענקים שמגיעים לך – מענק סוציאלי, מענק הוצאות קבועות, מענקי עובדים וכו' – התקבלו במלואם. 2. עובדים כדאי לערוך רשימת תיוג של נקודות שיסייעו לכם להיערך נכון לשנת 2021…